Общи Условия

Член 1. Определенияначало

Определения - термините, използвани в Споразумението имат следния смисъл:

 • Администратор - дружеството „МОБИЛ ИНФОТРЕЙД“ ЕООД, поддържащо платформата KUPUVAM.EU.
 • KUPUVAM.EU или Платформата - платформата за публикуване на онлайн обяви, оперираща под името KUPUVAM.EU.
 • Обява - Обява (съобщение) за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.
 • Артикули - стоки, услуги и права, които се търсят или предлагат в KUPUVAM.EU.
 • Потребител - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и сключило Споразумението.
 • Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща и парола за вход в KUPUVAM.EU.
 • Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
 • Лимит - броят безплатни обяви, които Потребител може да публикува в KUPUVAM.EU.
 • Споразумение с потребителя - настоящите Общи условия на „МОБИЛ ИНФОТРЕЙД“ ЕООД.
 • Промо опция - Платен вариант на рекламиране (промотиране) на обява, публикувана от Потебител.
 • Кредити - Паричната сума, която Потребител плаща авансово, за да зареди Акаунт с цел след това да я използва за рекламиране (промотиране) на свои обяви или да увеличи Лимита на обявите си.
Член 2. Сключване на споразумеиетоначало

  Споразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва Платформата. Използването на „OLX“ означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Член 3. Прекратяване на споразумениетоначало

  Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като (1) изтрие своя Акаунт и/или публикуваните без Акаунт обяви и/или (2) престане да използва ПЛАТФОРМАТА по някакъв друг начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в „OLX“, извършени по време да действие на Споразумението.

Член 4. Предмет на споразумението/ Услуги на "OLX"начало

В рамките на платформата "OLX" Потребителите могат да използват следните услуги с предвидените за тях ограничения:

 • да разглеждат съдържанието на обявите
 • да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги
 • да публикуват обяви от тип „търся“ само в следните категории→подкатегории: „Работа“ →„Работа търси“, „Животни“→„Търси партньор“ и „Животни“→„Изгубени,намерени“
 • да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения
 • да осъществяват покупки и продажби на артикули
Член 5. Условия за ползване на „OLX“начало
 • Платформата може да бъде използвана от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство.
 • Използването на услугите, описани в предмета на споразумението, не изисква регистрация в OLX, но такава може да бъде направена при спазване на изискванията за нея, предвидени в настоящото Споразумение.
 • Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чиито брой надвишава Лимита, както и допълнителни Акаунти на един и същ потребител, ще бъдат изтривани по преценка на Администратора.
 • Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.
Член 6. Публикуване и активност на обявите в „OLX“начало
 • Публикуването на обяви може да се направи чрез регистрация в платформата OLX.
 • За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в OLX електронен формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.
 • След като попълни данните във формуляра за регистрация, Потребителят получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.
 • Потребителят е длъжен да не нарушава правата на трети лица използвайки данните за регистрация.
 • Чрез регистрацията си Потребителят създава Акаунт в Платформата, който може да достъпва чрез имейла си, използван при регистрацията, и паролата си.
 • В случай, че Потребителят не желае да се регистрира в „OLX“, той може да публикува обяви директно чрез имейла си без да си създава Акаунт. В този случай Потребителят получава имейл, съдържащ линк, чрез който следва да активира обавята си. След като активира обявата си, потребителят получава втори имейл с инструкции как може да редактира, изтрие и др. обявата си.
 • Обявите се архивират в акаунта на потребителя 30 дни след публикуването им, ако не бъдат подновени преди изтичането на този срок. Обявите на Потребители, които не са се регистрирали в Платформата, съответно нямат акаунт, няма да се архивират.
 • Безплатното обновяване на обява е възможно 14 дни след публикуването й или след последното й обновяване. Регистриран потребител (т.е. такъв създал си Акаунт) може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискането на бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.
Член 7. Условия за публикуване на обяви в „OLX“начало

За да публикува обява, Потребителят следва:

 • Да притежава продукта, предназначен за продажба с изключение на случаите на ръчно изработвани вещи от самия Потребител.
 • Да посочи заглавие на Обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.
 • Да посочи цена или условия за определянето й. Когато в обявата се предлагат повече от един артикули, то в описанието на обявата следва да става ясно дали цената се отнася за единия от тях или за всички общо. За цена Потребителят може да посочи (1) фиксирана сума в лева или евро, (2) едновременно фиксирана сума и събщение „по договаряне“ или (3) безплатно.
 • Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.
 • Да избере най-подходящата категория за обявата.
 • Да избере вида на обявата – частна или бизнес. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може да променя вида на обявите на Потребителя по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата колкото пъти счете за необходимо. Потребителят няма да има възможност да промени вида на своята обява, ако той вече е бил променен от Администратора.
 • Да определи местоположението на предлагания Артикул/услуга.
 • Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им, а частните обяви задължително да съдържат и лично направени снимки.
 • Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена само с цел посочване на търговски марки и модели на продукти или услуги.
 • Да не публикува Уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.
 • Да не публикува дублиращи се обяви. За дублиращи се обяви ще се смятат такива със съвпадащи си или подобни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни продкути/услуги.
 • Да публикява в различни обява продукти със сходни характеристики. Да публикува обаче едни и същи продукти с различни размери или цветове в една и съща обява.
 • Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
 • Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.
 • Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.
 • Да не изброява марки и модели на продукти/услуги, които не предлага чрез обявата.
 • Да не пубиликува обяви с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретен продукт или услуга.
 • Да не публикува обяви, предлагащи стоки или услуги, вкючени в забранения списък на Приложение No 2, представляващо неразделна част от настоящото спразумение.
 • Да не нарушава условията на настоящото Споразумение по какъвто и да друг начин.
Член 8. Платени услуги в „OLX“ / Фактуриначало
 • Платените услуги на "OLX" се състоят във възможност за рекламиране на обявите чрез Промо опции или увеличаване на Лимита. Цените за платените услуги в Платформата са обявени в Приложение No 3 към настоящото Споразумение.
 • Рекламирането на обявите става чрез показването им на заглавната страница на Платформата или най-горе в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Тези промо опции няма да са видни при разглеждане на Платформата през моблното приложение. За да рекламира обявите си, съответният Потребител трябва да плати Промо опция/-ии, която има парична равностойност.
 • Плащането на промо опции става чрез:
  • използване на някой от начините за директно плащане, предложени в Платформата;
  • плащане чрез зареждани кредити в Акаунт.
 • Директното плащане означава купуването на Промо опция за конкретна обява.
 • Потребителят може да си купи Промо опции чрез SMS за сумата от максимум до 50 лв. с ДДС за 24 часа от един телефонен номер. Ако Потребителят надвиши тази сума за посочения период, то тя ще бъде таксувана от мобилния оператор, но Администраторът няма да предостави услуга срещу нея.
 • Зареждането на кредити в Акаунт може да е за различни суми без ограничение в общия им размера. Заредените кредити могат да се ползват неограничено време за избрани от Потребителя обяви. В зависимост от размера на заредената сума в Акаунта, Потребителят може да получи различен брой Бонус кредити - безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през този Акаунт.
 • Ползването на услуга „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че Промо опцията за обявата е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на Промо опции ще активира промотирането на съответната обява веднага. Съответно Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.
 • Продължителността на използването на промо опция може да е за различен период от време, който започва да тече от момента на активирането й. Този срок не се прекъсва или удължава, ако обявата бъде архивирана или изтрита от самия Потребител. В случай на технически проблеми, които водят до невъзможност обявата да бъде видна на Платформата, този срок ще се удължава пропорционално. Това не важи за подобни проблеми с мобилното приложение на Платформата.
 • Предоставянето на услугата увеличаване на Лимита се активира веднага след като Администраторът получи плащане от Потрбителя. Потребителят изрично се съгласява с това автоматично активиране на увеличения Лимит веднага след извършване на плащането за него. Съответно Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга.
 • Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане на кредити в акаунта си с изключние на плащанията, направени чрез SMS. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“→„Данни за фактура“. Потребителят може да заяви желанието си да получи фактури за свои плащания предварително или в 5-дневен срок от извършване на съответното плащане като влезе в секци „Плащания за фактури“, избере направените плащания, за които иска да получи фактура и попълни данните си и натисне бутона „Издаване на електронна фактура“. След като данни на Потребителя бъдат попълнени веднъж (независимо от начина за това), той ще получава фактури за всички последващи плащания, които прави.
 • В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него кредити и пожелае предплатена от него сума за кредити да му бъде въстановена, той следва да попълни формуляра за възстановяване на суми в Платформата. Суми, платени чрез директни плащания не подлежат на връщане. Връщани могат да бъдат само суми, платени за зареждане на кредити в Акаунт. На връщане подлежат само частта от сумата, която Потребителят не е използвал за Промо опции по обявите си. Получени бонуси под формата на допълнителни/безплатни кредити или друг вид бонуси или награди не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от OLX. Потребителят следва да попълни и да подпише формуляра и да го изпрати по пощата на адрес: „Алегрогруп България“ ЕООД ул. „Ангел Кънчев” No 1, ет. 3 1000 София
 • Връщането на сумата на Потребителя ще се извърши от Администратора в 30 дневен срок само и единствено по банкова сметка на потребителя, която той посочи във формуляра за въстановяване на суми.
 • Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тази услуга вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява от Администратора.
 • Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Промо опция по тази обява. Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана Промо опция по обява, която в последствие (1) бъде премахната от Администратоара, защото е в нарушение на условията на Споразумението или (2) е била архивирана/деактивирана или изтрита от него самия. Администраторът има право да иска да му върнат възстановени от него суми без основание за това.
 • Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на платформата „OLX“ в нарушение с условията на настоящото Споразумение. Потребителят не може да иска да му бъде въстановена предплатената сума, за активирани Промо опции по обяви, когато Акаунтът му бъде блокиран и обявите му бъдат изтрити, поради негово поведение в нарушение на условията на Споразумението.
Член 9. Права, задължения и отговорности на потребителяначало
 • Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящте общи условия.
 • Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при изплзването на „OLX“.
 • Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна паролата на Акаунта си.
 • Потребителят няма право по какъвто и да е начин да използва търговските марки "OLX", авторските права върху графичните елементи на OLX, включително и логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.
 • Всеки потребител сам носи отговорност за съдържанието на публикуваните от него обяви и снимките към тях, както и за изпратените от него лични съобщения.
 • Потребителят е длъжен да не изпозва Платформата по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.
 • Потребителите нямат право да поместват или изпращат чрез обявите си, снимките към тях или личните си съобщения съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация от какъвто и да е вид, включително но не само на културна, етническа, полова, сексуална, политическа, религиозна основа, нарушава личните права или накърнява достойнството на трети лица.
 • Потребителят няма право да изпраща еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове), подобни спамърски лични съобщения. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на „OLX“, за да бъдат предприети необходимите мерки.
 • Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата "OLX", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
 • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители.
 • Потребителят няма право да публикува обяви или да предприема други действия в ущърб на Администратора или други лица, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост.
Член 10. Права, задължения и отговорности на Администратораначало
 • Администраторът има право без да се обосновава да блокира достъпа на Потребител до Акаунта му или да премахне негови обяви. Администраторът има право да прави това, включително, но не само, когато Потребител (1) нарушава настоящото Споразумение, (2) вреди по какъвто и да било начин на други Потебители или самия Администратор, включително чрез оказване на негативно въздействие върху репутацията на „OLX“.
 • В случай че Администраторът блокира Акаунта на Потребител - Потребителят трябва да получи предварително съгласие от Администратора, за да си създаде нов акаунт.
 • Промо обяви, които са в разрез с правилата, ще бъдат премахвани от администратор без предупреждение, като в този случай сумата, изразходвана за промотиране на обявата, няма да бъде възстановявана.
 • Администраторът не е страна или посредник по сделките, сключвани между Потребителите на Платформата. „OLX“ не гарантира, че Потребителите са правоспособни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към трети страни или нарушаването от тяхна страна на права на трети лица.
 • Администраторът също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.
 • Администраторът не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на продуктите, предлагани от Потребители, както и за валидността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
 • Администраторът не носи отговорност за каквито и да е други публикации в Платформата или извън нея, които не са направени от самия Администратор.
 • Администраторът не носи отговорност за изпращаното от потребителите на OLX съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някаква форма нарушава настоящите общи условия за ползване на Платформата.
Член 11. Поверителностначало
 • Като използва платформата „OLX“, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Администратора за нуждите на правилното функциониране на платформата OLX съгласно споразумението между тях.
 • Личните данни, посочени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от